Home Utenos rajonas

Utenos rajonas

Utenos rajone telkšo 185 didesni nei 0,5 ha ežerai, visų jų plotas kartu su ežerais esančiais rajonų sandūrose yra apie 46 km². Tai sudaro 5,2 % nuo visų Lietuvos ežerų ploto. Ištekliai yra labai koncentruoti, vien tik Alaušo daliai tenka 23% visų Utenos rajono ežerų ploto, o šešių ežerų, didesnių kaip 100 ha (Aiseto, Alaušo, Indrajų, Tauragno, Uteno ir Vidinksto) daliai – net 58% visų ežerų ploto. Vieno ha arba didesnių ežerų yra apie 145, o didesnių kaip 10 ha – 62. Visų ežerų kranto linijos ilgis yra apie 340 km, o jų duburiuose sukauptas vandens tūris siekia beveik 0,4 km3.
Šiuose Utenos rajono vandens telkiniuose sparčiai plėtojama mėgėjiška žūklė. Yra žinoma, kad visos šalies žvejai mėgėjai kasmet sugauna ne mažiau nei 1350-1500 tonų žuvų per metus. Daug žvejojama ir Utenos regione, ypač žvejų mėgstami Alaušo, Tauragno ežerai, ne mažiau populiarūs ir Vidinkstas, Lamėstas, Klovinių tvenkinys.