Utenos regiono ežerai, kuriems taikomos specifinės plaukiojimo sąlygos

3268
luodis ezeras

Utenos regiono ežerai, kuriuose taikomos specifinės plaukiojimo sąlygos

Nevėžos ež. (Anykščių r. sav.). Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis neribojant bendro variklių galingumo visą navigacijos sezoną. Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą.

Alaušo ež. (Utenos r. sav.). Nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), ir vandens motociklais. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti arčiau kaip 200 m nuo ežero ir jame esančių salų krantų.

Luodžio ež. (Zarasų r. sav.). Vandens sporto tikslais (sportinių treniruočių ir varžybų metu) leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW) visą navigacijos sezono pradžios iki spalio 1 d. Sportinių treniruočių ir varžybų organizatoriai renginių laiką ir vietą turi suderinti su Gražutės RP direkcija ir Zarasų rajono savivaldybės administracija.

Zaraso ež. (Zarasų r. sav.). Nuo birželio 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Drūkšių ež.
(Zarasų r. sav.). Nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)–680 AG (500 kW), išskyrus vandens motociklus, ne arčiau kaip 200 m nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo.

Asvejos (Dubingių) ež. (Molėtų, Švenčionių r. sav.). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Žalktynės ir Vyriogalos įlankose.

Kertuojų ež. (Molėtų r. sav.). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Šiurpio ež.
(Zarasų r. sav.). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

Švento ež.
(Zarasų r. sav.). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.