Žvejybos taisyklės

Mėgėjų žvejybos pagrindinės taisyklės:

Norint žvejoti, Jums pirmiausia reikės įsigyti žvejo mėgėjo bilietą, arba žvejybos leidimą (jeigu žvejosite išnuomotome vandens telkinyje).

zvejybos taisykles

Vienu  metu  galima  naudoti  ne  daugiau  kaip 5 bučiukus ar samtelius  vėžiams  gaudyti  ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius.

Žvejodamas  iš  vandens transporto priemonės, vienas žvejys vienu metu  gali  naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai  žvejojama  iš  inkaru  ar  kitomis  priemonėmis  sustabdytos vandens transporto  priemonės.

Bendras  vienu  metu  naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų,  išskyrus stintų žvejybą, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus lydekų, ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti 5kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas.
Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis.

draudziama zvejoti sias zuvis

Draudžiama žvejoti mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos  peleko galo).

 • šamus (Silurus glanis) 75 cm;
 • lašišas (Salmo salar) 65 cm;
 • šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
 • salačius (Aspius aspius) 55 cm;
 • vėgėles (Lota lota) 45 cm;
 • ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;
 • sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;
 • lydekas (Esox lucius) 45 cm;
 • kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;
 • marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
 • šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;
 • meknes (Leuciscus idus) 30 cm;
 • lynus (Tinca tinca) 25 cm;
 • karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;
 • Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;
 • Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;
 • lačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;
 • siauražnyplius  vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm;

lydeku draudimas

Draudžiama žvejoti nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

 • lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki  balandžio 20 d.;
 • sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;
 • salačius  (Aspius  aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;
 • kiršlius  (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;
 • marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo  spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
 • sykus  (Coregonus  lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
 • vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;
 • žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;
 • plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 iki liepos 15 d;
 • karšius  (Abramis brama) nuo balandžio 20  d. iki gegužės 20 d.  Nemuno  deltos  regioninio  parko   teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose
 • šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.


Visi  11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną.  Kai   pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės   šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:

povandenine zukle draudziama

 

Pilnas, mėgėjų žvejybą reglamentuojančias taisykles ir teisės aktus rasite čia.