Dysnai, ežeras

2052
dysnu-ezeras

Dysnai – ežeras Ignalinos rajone. Tai antras pagal dydį Lietuvos ežeras.

Ežeras priklauso Dysnos baseinui (Dauguvos intakų bas.). Ežero krantai daug kur užmirkę, žemesnėse vietose – užpelkėję. Apyežerėje vyrauja drėgno lapuočių miško fragmentai, kuriuos aukštesnėse vietose keičia dirbami laukai ir pievos. Natūralus miškas dengia apie 45% ežero
pakrantės. Ištisinė nendrių juosta driekiais visu priekrantės perimetru, jos plotis vietomis siekia net iki 170 m.

Vyraujantis gruntas priekrantėje – smėlis ir žvyras, dumblo sluoksnis storesnis tik gilesnėse įlankose. Vanduo neskaidrus, mažesnio kaip 1 m Seki gylio. Į ežerą Vakaruose įteka Svetyčios upė, o iš Šiaurėje įteka Parsvytė ir daugiau kaip 10 kitų, mažesnių bevardžių intakų ir kanalų, o iš šiaurės
rytuose esančios įlankos išteka Dysnos upė.

Nepaisant gana didelio surenkamojo baseino, Dysnų vandens apykaitos greitis nėra didelis, siekia tik apie 83% per metus. Ežero plotas – 2400 ha, vidutinis gylis – 3 m, didžiausias gylis – 6 m. Pagal žuvininkystės tipą priskirtas karšiniams-sterkiniams ežerams. Pagal maksimalaus gylio rodiklį ir terminės stratifikacijos charakteristikas Dysnai yra polimiktinis ežeras.

Plotas: 2401 m2

Ilgis: 10,5 km

Plotis: 4,6 km

Vidutinis gylis: 3 m

Kranto ilgis: 37,8 km

dysnu ezeras
dysnu ezersa
dysnu brakonieriai
dysnai
dysnu batimetrinis zemelapis
Dysnų batimetrinis žemėlapis