Smalvas, ežeras

713
smalvas ezeras

Ežeras priklauso Dauguvos intakų baseinui. Į vakarinę ežero dalį atiteka Dulvo upelis, o iš šiaurinės dalies išteka Smalvos upė, tačiau ežero vandens apykaitos greitis nėra didelis (34% per metus). Šiaurinės ežero dalies krantai statūs, o pietinėje dalyje – žemi ir užpelkėję. Visą ežerą supa miškas. Atabraduose vyraujantis gruntas – durpė, ties aukštesniais krantais – smėlis. Atabradai siauri,
įlankose želia viksvos, ajerai, vietomis – fragmentiški nendrynai, bet visumoje augalijos nedaug. Vanduo labai skaidrus, iki 5 m pagal Sekki diską. Ežero plotas – 336 ha, didžiausias gylis siekia beveik 27 m, vidutinis – 8,2 m. Pagal maksimalaus gylio rodiklį Smalvas priskirtinas stratifikuotų ežerų grupei. Pagal žuvininkystės tipą priskirtas karšiniams ežerams.

Smalvo ežero žuvų bendrijoje net 86,3% visų žuvų yra kuoja ir ešerys (40.4 lentelė). Ešerio
santykinis gausumas (44,6%) yra šiek tiek didesnis nei kuojos (41,7%), tačiau biomasė – perpus
mažesnė, t.y. ešerio populiacijoje dominuoja smulkūs, o kuojos – stambūs individai. Iš likusių žuvų
rūšių kiek didesne biomase išsiskiria tik karšis, kuriam tenka apie 11% visų žuvų biomasės.

Smalvo batimetrinis žemėlapis