Suosa (Jurgiškio) ežeras

1068
suosa jurgiskio ezeras

Ežeras priklauso Mūšos baseinui. Krantai lėkšti, pelkėti, kiek aukštesnė tik rytinė pakrantė. Vakarinę ežero dalį supa miškai, rytuose – pievos, ganyklos. Priekrantė apaugusi nendrėmis, meldais, nendrynų plotis vietomis siekia iki 50 m. Į ežerą įteka Vėdrupys, Viekšnelis ir keli dar mažesni upokšniai, vakarinėje pakrantėje išteka Suosos up., tačiau vandens apykaitos greitis nedidelis, apie
63% per metus. Vanduo tamsus, vidutinio skaidrumo, atabraduose vyrauja dumblingas smėlis. Ežero plotas – 208,7 ha, vidutinis gylis – 2,1 m, didžiausias gylis – 4,5 m. Pagal maksimalaus gylio rodiklį Suosos ežeras priskirtinas seklių, polimiktinių ežerų grupei. Pagal žuvininkystės tipą priskirtas karšiniams ežerams.

Suosos batimetrijos žemėlapis