Valstybinės lėšos, skirtos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti

435
izuvinimas

Užtikrinant efektyvų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti, naudojimą ir vykdant 2015-02-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-171 „Dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbų organizavimo ir kontrolės“ Aplinkos apsaugos agentūra 2015 m. įvykdė tarptautinį viešąjį konkursą žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugoms įsigyti.

Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis, skirtomis žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti, viešųjų pirkimų konkurso laimėtojas iki 2016 m. lapkričio 30 d. buvo įsipareigojęs Rytų Lietuvos, Molėtų bei Zarasų rajonų valstybiniuose vandens telkiniuose pagausinti žuvų išteklius ir į  valstybinius vandens telkinius paleisti įvairių rūšių žuvis.

Informuojame, kad viešųjų pirkimų konkurso laimėtojas sėkmingai įvykdė žuvų išteklių gausinimą rytų Lietuvos, Molėtų bei Zarasų rajonuose ir į 80 valstybinių vandens telkinių išleido apie 580 tūkst. vienetų įvairių rūšių žuvų.Konkurso laimėtojas, pagal pasirašytą 2015-09-22 sutartį su Aplinkos apsaugos agentūra 2015 metrais Molėtų rajone įžuvino 12 valstybinių vandens telkinių, iš viso suleista 142580 vnt. įvairių rūšių žuvų.

Zarasų rajono ir rytų Lietuvos valstybiniai vandens telkiniai baigti įžuvinti 2016 metrais. Į 6 Zarasų rajono  valstybinius vandens telkinius iš viso suleista 279600 vnt. įvairių rūšių žuvų,  į 62 rytų Lietuvos  valstybinius vandens telkinius iš viso suleista 152770 vnt. įvairių rūšių žuvų.

Vandens telkiniai įžuvinti šiomis žuvų rūšimis ir jų kiekiais:

Molėtų rajono valstybiniai vandens telkiniai
Rūšis Sterkai Lydekos Šamai Lynai Karpiai Baltieji amūrai Margieji plačiakakčiai Vaivorykštiniai upėtakiai
Kiekis 17000 vnt. 52880 vnt. 42700 vnt. 25000 vnt. 5000 vnt.
Zarasų rajono valstybiniai vandens telkiniai
Kiekis 110000 vnt. 85300 vnt. 83000 vnt. 1300 vnt.
Rytų Lietuvos valstybiniai vandens telkiniai
Kiekis 28800 vnt. 80990 vnt. 13280 vnt. 15280 vnt. 15300 vnt. 2020 vnt. 1100 vnt. 3000 vnt.
Viso 155800 vnt. 219170 vnt. 138980 vnt. 41580 vnt. 20300 vnt. 2020 vnt. 1100 vnt. 3000 vnt.