Atliktų įžuvinimo darbų apibendrinimas 2011-2015

467
zuvu izuvinimas

Atliktų įžuvinimo darbų apibendrinimas

2011 metais buvo įžuvinta: 250 tūkst. paaugintų ir 60 tūkst. vienvasarių Vištyčio ežero sykų, 315 tūkst. paaugintų Platelių ežero sykų, 20 000 seliavų lervučių, 10 tūkst. paaugintų bei 3 tūkst. vienvasarių plačiažnyplių vėžių, 4,9 tūkst. paaugintų bei 49 tūkst. vienvasarių siauražnyplių vėžių, 152 tūkst. paaugintų ungurių, 1235 tūkst. paaugintų bei 26 tūkst. vienvasarių sterkų, 2700 tūkst. paaugintų bei 11 tūkst. vienvasarių vėgėlių, 3050 tūkst. paaugintų, 79,8 vienvasarių bei 1 tūkst. metinių lydekų, 120 tūkst. paaugintų bei 37 tūkst. vienvasarių šamų, 8 tūkst. dvivasarių bei 58 tūkst. įvairiaamžių lynų, 10 tūkst. vienvasarių paprastųjų karosų, 11 tūkst. metinių, 8,6 tūkst. dvivasarių, 9 tūkst. dvimečių, 0,898 tūkst. trimečių, 0,635 trejų–penkerių metų amžiaus ir 0,128 septynerių–aštuonerių metų amžiaus karpių. 2012 metais įžuvinta: 230 tūkst. paaugintų ir 60 tūkst. vienvasarių Vištyčio ežero sykų, 265 tūkst. paaugintų Platelių ežero sykų, 16 250 seliavų lervučių, 15 tūkst. vienvasarių bei 2 tūkst. įvairiaamžių plačiažnyplių vėžių, 5 tūkst. įvairiaamžių siauražnyplių vėžių, 440 tūkst. paaugintų ungurių, 1551 tūkst. paaugintų bei 45 tūkst. vienvasarių sterkų, 2830 tūkst. paaugintų bei 2 tūkst. vienvasarių vėgėlių, 4100 tūkst. paaugintų bei 64,17 vienvasarių lydekų, 65 tūkst. paaugintų bei 30 tūkst. vienvasarių šamų, 4 tūkst. dvivasarių lynų, 11 tūkst. vienvasarių paprastųjų karosų, 13,2 tūkst. metinių bei 20 tūkst. dvivasarių karpių.2013 metais įžuvinta: 300 tūkst. paaugintų ir 70 tūkst. vienvasarių Vištyčio ežero sykų, 315 tūkst. paaugintų Platelių ežero sykų, 17 200 seliavų lervučių, 7 tūkst. vienvasarių plačiažnyplių vėžių, 1197 tūkst. stiklinių bei 103 tūkst. paaugintų ungurių, 1731 tūkst. paaugintų bei 45 tūkst. vienvasarių sterkų, 540 tūkst. paaugintų vėgėlių, 4150 tūkst. paaugintų, 59,2 vienvasarių bei 0,3 tūkst. metinių lydekų, 86,15 tūkst. paaugintų bei 22 tūkst. vienvasarių šamų, 8 tūkst. dvivasarių bei 35 tūkst, įvairiaamžių lynų, 2 tūkst. vienvasarių paprastųjų karosų. 2014 metais įžuvinta: 600 tūkst. paaugintų ir 50 tūkst. vienvasarių Vištyčio ežero sykų, 300 tūkst. paaugintų Platelių ežero sykų, 10 000 seliavų lervučių, 7 tūkst. vienvasarių plačiažnyplių vėžių, 380,5 tūkst. paaugintų ungurių, 1291 tūkst. paaugintų bei 72,5 tūkst. vienvasarių sterkų, 1500 tūkst. paaugintų vėgėlių, 3090,6 tūkst. paaugintų bei 60,3 vienvasarių lydekų, 94,15 tūkst. paaugintų bei 12 tūkst. vienvasarių šamų, 2,3 tūkst. metinių, 1,0 tūkst. dvivasarių bei 3,3 tūkst. dvimečių lynų, 10 tūkst. vienvasarių paprastųjų karosų, 0,6 tūkst. metinių, 16 tūkst. dvivasarių bei 5,6 tūkst. trivasarių karpių.

zuvu izuvinimas

2015 metais įžuvinta: 500 tūkst. paaugintų 50 tūkst. vienvasarių , ir 0,9 dvimečių Vištyčio ežero sykų, 185 tūkst. paaugintų Platelių ežero sykų, 13 000 seliavų lervučių, 449,4 tūkst. paaugintų ungurių, 1310 tūkst. paaugintų sterkų, 9000 tūkst. paaugintų vėgėlių, 3100 tūkst. paaugintų lydekų, 97 tūkst. paaugintų, 10 tūkst. vienvasarių bei 0,2 trimečių šamų, 7,06 tūkst. dvimečių bei 1,34 tūkst. trimečių karpių. Iš viso per penkerius metus įžuvinta: 1880 tūkst. paaugintų, 290 tūkst. vienvasarių ir 0,9 dvimečių Vištyčio ežero sykų, 1065 tūkst. paaugintų Platelių ežero sykų, 76 450 00 seliavų lervučių, 10 tūkst. paaugintų, 32 tūkst. vienvasarių plačiažnypliųbei 2 tūkst. įvairiaamžių vėžių, 4,9 tūkst. paaugintų, 49 tūkst. vienvasarių bei 5 tūkst. įvairiaamžių siauražnyplių vėžių, 1197 tūkst. stiklinių bei 15249 tūkst. paaugintų ungurių, 17118 tūkst. paaugintų bei 1885 tūkst. vienvasarių sterkų, 17761 tūkst. paaugintų bei 13 tūkst. vienvasarių vėgėlių, 17490,6 tūkst. paaugintų, 183,67 vienvasarių bei 1 tūkst. metinių lydekų, 457,3 tūkst. paaugintų, 111 tūkst. vienvasarių bei 0,2 tūkst. trimečių šamų, 21 tūkst. dvivasarių, 93 tūkst. įvairiaamžių bei 3,3 tūkst. dvimečių lynų. 33 tūkst. vienvasarių paprastųjų karosų, 24,8 tūkst. metinių, 44,6 tūkst. dvivasarių, 9 tūkst. dvimečių, 7,838 tūkst. trivasarių–trimečių, 0,635 trejų–penkerių metų amžiaus ir 0,128 septynerių–aštuonerių metų amžiaus karpių.