Ežerų ir tvenkinių tipai ir hidromorfologinės charakteristikos

709
ezeru tyrimai

2011 m. tyrinėtų ežerų ir tvenkinių tarpe, 1-o tipo (<3 m vid. gylio) telkiniams priskirtini 20 telkinių, 2-o (3-9 m vid. gylio) – 29, 3-o (>9 m vid. gylio) – 6 telkiniai. Skirstant telkinius į tipus pagal Europos Bendrijos Centro-Baltijos šalių ežerų geografinės interkalibracijos grupės bendruosius kriterijus (žr. 6 lentelę), 32 telkiniai priskirtini polimiktiniams (visais metų laikais pilnai persimaišantiems) vandens telkiniams, 16 telkinių yra stratifikuoti, likę 7 – gilūs stratifikuoti (maksimalus gylis >30 m). Dvylikos ežerų vandens lygis yra sureguliuotas (15 lentelė): ežerai patvenkti, tačiau vieno iš jų – Biržulio ež. paviršiaus plotas yra stipriai sumažėjęs dėl praeityje vykdytos apyežerio melioracijos. Daugumoje telkinių (31 telkinys) priekrantės apaugimas nendrynais yra ištisinis, nendrynų plotis kai kuriuose ežeruose (Alaušai, Gėlių, Šventas) siekia iki 50-80 m pločio. Fragmentinis priekrantės apaugimas nendrynais būdingas 22 telkiniams. Likusiuose dviejuose telkiniuose, Girutiškio ežere ir Sujainių tvenkinyje priekrantės augalija
neišsivysčiusi. Girutiškio ežere vandens augalija yra sunykusi dėl natūralių priežasčių (ežeras yra natūraliai distrofinis, pasiekęs paskutinę senėjimo stadiją). Sujainių tvenkinio litoralinė zona labai siaura, krantai vietomis betonuoti.

ezeru tyrimai

ezeru tyrimai 1