Žuvų įveisimo, į valstybinius vandens telkinius, 2014m. planas

1811
izuvinimas

Žuvų įveisimo, į valstybinius vandens telkinius, 2014m. planas. Lydekų, sterkų, šamų, selevų bei lynų įveisimo kiekiai pagal vandens telkinius.izuvinimas

Rajonas Telkinio pavadinimas, plotas, ha Seliavos Unguriai Sterkai Lydekos Šamai
0 0p 0p/0+ 0p/0+ 0p/0+
Ežerai, tvenkiniai
Alytaus Daugų (Didžiulis), 910,8 150/0
Giluitis, 234,5 25/0
Kavalys, 140,4 15/0
Neveiglas, 61,0 10/0
Obelija, 573,4 30/0 100/0 0/10
Anykščių Smulkio, 43,5
Mūšėjus, 90,7 2 0/5 3/0
Druskininkų Aviris, 137,3 30/0
Elektrėnų Ilgės, 154,2 30/0
Vievis, 294,5 3000 7 60/0
Ignalinos Almajas, 104,6 3
Asalnai, 263,5 50/0 10/0
Asalnykštis, 66,8 2
Erzvėtas, 206,2 50/0
Kiaunas, 64,7 2
Linkmenas, 75,7 2 10/0 20/0
Lūšiai, 390,9 10 80/0
Pakalas, 62,8 2
Pakasas, 146,8 4 4/0
Šakarvai, 77,1 2
Ūkojas, 190,2 5 2/0
Ūsiai, 256,5 7 50/0
Kauno Kauno marios, 6350,0 330/0 300/48
Kaišiadorių Žaslių, 101 3 0/2
Kelmės Gauštvinis, 124,3 3.1
Kupiškio Notigalės, 92,9 2.3
Lazdijų Dusia, 2334,0 600/0
Metelys, 1289,5 75/0 500/0
Molėtų Alnis, 100,6 0/5
Galuonai, 586,5 15
Galuonis, 297,5 6 60/0 10/0
Išnarai, 308,4 7 60/0
Kertuojai, 545,2 14
Plungės Beržoras, 48,6 10/0
Ilgis, 113,8 20/0
Žlibinų tv., 6,0 0,6/0
Prienų Šilavoto tv., 12,8 0,15/0
Rokiškio Rašai, 188,5 4
Vazajis, 77,7 2
Rokiškio,  Zarasų Sartai, 1336,8 33
Šalčininkų Papis, 187,0
Širvintų Gelvanės, 53,0 1
Šilutės Krokų Lanka, 787,8 20
Švenčionių Baluošas, 244,9 25/0
Baltelis, 4,4 0.1
Jagomantas,  14,9 0.4
Kretuonas, 861,0 22 150/0
Kretuonykštis, 65,4 2
Lakajas, 69,3 1.7
Liedis, 66,5 2
Peršokšnai, 206,7 2000 10/0
Žeimenys, 436,3 11 90/0 30/0
Tauragės Draudenių, 106,5 2
Trakų Antakmenių, 84,2 10/0 1/0
Galvė, 361,1 70/0
Luka, 87,7 20/0
Margis, 121,3 3/0
Spindžius, 106,7 3/0
Totoriškių, 76,0 10/0
Verniejus, 95,9 20/0
Utenos, Molėtų Aisetas, 502,1 2000 14
Utenos Tauragnas, 503,7 3000 12
Utenas, 199,6 5 30/0 40/0
Utenykštis, 83,7 20/0
Vilkaviškio Paežerių, 399,1 10
Vilniaus Balsys, 56,0 0.8 10/0
Bevardis, 2,8 0.1
Ilgas, 74,8 15/0
Ilgutis, 82,2 20/0
Minkelių, 31,2 10/0 1/0
Riešė, 85,2 2 10/0 20/0
Širvys, 85,1 10/0 20/0
Vilnoja, 57,6 1.5 10/0
Zarasų Antalieptės marios, 1572,3
Asavas, 198,7 5
Ligajai, 136 4 15/0
Luodis, 1287,6 32 450/0
Sartai, 1204,3 450/0
Suvieko, 106,8
Šventas, 425,9 11
Vencavas, 225,6 30/0 10/0
Zaduojys, 137,2 3
Zelionkos, 38,7